Cursusvoorwaarden

Wanneer u zich voor de cursus aangemeld heeft, krijgt u eerst een voorlopige bevestiging. De reservering wordt pas definitief wanneer de aanbetaling is ontvangen op rekeningnummer 198522355 t.n.v. DuoKunst in Amsterdam. Met het doen van de aanbetaling verklaart u zich akkoord met de cursusvoorwaarden. Het restant van het cursusgeld dient of:
- de eerste dag van de cursus contant te worden voldaan
- voor de eerste cursusdag per giro te worden voldaan.

De cursus gaat door bij tenminste drie deelnemers. Als de cursus moet worden geannuleerd, berichten wij u daar minimaal een week van tevoren over. U krijgt dan de mogelijkheid de cursus een andere keer te volgen of de aanbetaling terug te krijgen.
Wanneer u zelf verhinderd bent en dat minimaal twee weken voor aanvang van de cursus meldt, dan kunt u in overleg met mij een nieuwe cursus plannen. Laat u het binnen twee weken weten, dan vervalt uw aanbetaling.

U wordt op tijd in het atelier verwacht.
Bent u verlaat, kunt u geen aanspraak maken op extra mozaïektijd.

Heeft u een cursusavond gemist dan kunt u geen aanspraak maken op een extra cursusavond.

DuoKunst kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade en/of persoonlijk letsel, welke in verband met het volgen van de cursus zijn opgelopen.